Förebygg kortslutning – Praktiska råd för ditt hem

maj 10, 2024

Kortslutningar är en av de vanligaste typerna av elektriska olyckor både hemma och på kontor. De kan orsaka allvarlig skada både på ditt elektriska system och din egendom.

Resultatet av en kortslutning kan variera från skadad apparat, elektrisk stöt och till och med brand. Våra behöriga elektriker i Kungsbacka betonar faktumet att du inte kan förbise aspekten av att vidta förebyggande åtgärder mot elektriska kortslutningar. Annars riskerar du att sätta dig själv och din familj i stor fara – både fysiskt och ekonomiskt.

Här nedan ska vi utforska några beprövade tips för att förebygga kortslutningar.

Effektiva tips för att förebygga elektriska kortslutningar

Kontrollera uttag innan användning

En felaktig ledning är en av de främsta orsakerna till kortslutningar följt nära av lösa anslutningar och föråldrade uttag. Det är inte alltid väldigt lätt att diagnostisera dessa problem eftersom de vanligtvis förblir dolda bakom väggar. Men om du märker av något av nedanstående kännetecken medan uttaget används, så finns det en risk att en kortslutning har inträffats.

  • Brännmärken eller brännande lukt från uttaget
  • Små gnistor kommer ut från uttaget
  • Låter som poppande eller surrande från uttaget

Tänk på att om ett uttag är över 20-25 år gammalt är det mer benäget för en elektrisk kortslutning. Du måste omedelbart kontakta en behörig elektriker om du stöter på någon av de kännetecken som nämns ovan.

Kontrollera apparater innan användning

Precis som med elektriska uttag bör du också kontrollera dina apparater innan du kopplar in dem. Fel i en elektrisk krets eller ledning inuti en apparat kan också utlösa en kortslutning. Därför bör du innan du kopplar in någon apparat kontrollera följande tecken:

  • Skadad tråd, hölje eller sladd
  • Sprickor i apparaten
  • Apparaten visar en utsatt krets

Om du stöter på något av dessa symptom, antingen får du apparaten professionellt reparerad eller ersätter den med en annan.

Begränsa din elanvändning under stormar och åskväder

Elektriska kortslutningar är vanligare under stormar, blixtar och åskväder. Om du använder stora mängder el under något av dessa väderförhållanden är en elektrisk kortslutning trolig, vilket kan orsaka allvarlig skada. Begränsa och minska din elektriska användning under något av de nämnda väderförhållandena. Detta kommer inte bara att hjälpa till att undvika en kortslutning utan också att minimera eventuell skada vid en strömspik.

Vikten av grundläggande strömbrytare

Strömbrytare är utformade för att skydda ditt elektriska system från kortslutningar. En strömbrytare är mycket känslig och aktiveras automatiskt och bryter den elektriska kretsen när den känner något fel. Det är viktigt att du regelbundet utför vissa tips för att säkerställa att de elektriska strömbrytarna i ditt hem bibehåller sin optimala effektivitet.

  • Kontrollera varje strömbrytare i ditt hem efter tecken på skador, sprickor, slitage eller lösa passningar.
  • Känn till vilken krets varje av de installerade brytarna i ditt hem kontrollerar.
  • Använd en torr trasa för att rengöra varje mörk fläck som samlas antingen på brytaren eller panelen.

En elektrisk inspektion en gång om året

En noggrann årlig elektrisk inspektion visar sig i allmänhet vara effektiv för att undvika kortslutningar och elektriska bränder. Kvalificerade elektriker utför noggrann kontroll av ditt totala elektriska system för att identifiera eventuell potentiell fara och skada.

Våra behöriga elektriker på DH-Elkoncept är välutbildade och erfarna för att utföra alla ovanstående tjänster. Kontakta oss för hjälp när som helst.

DH Elkoncept AB
DH Elkoncept AB
24 Google recensioner
Joel Göransson
Joel Göransson
2023-12-13
Jobbar som projektledare inom solenergi. Samarbetar en del med DH. Väldigt duktiga installatörer, lösningsorienterade, professionella. Ännu inte stött på något som DH inte löser! Grymma killar!
Patrick Flygare
Patrick Flygare
2023-12-12
Vi anlitade Olof på DH El koncept och vi är jättenöjda med deras service och kunskap, dom kom med förslag och lösningar, har bara gott och säga om detta företag
Henrik Nyman
Henrik Nyman
2023-10-26
Olof är en duktig elektriker, intresserad, kunnig och pedagogisk. Snygg installation av el till luft/vattenvärmepump, fläkt i kök samt tidsstyrning med plejd av pump till vvc. Hoppas få kunna anlita fler gånger.
Karin Hallgren
Karin Hallgren
2023-08-25
Gabriel gjorde installation av batterilager på ett proffsigt och bra sätt. Installationen skedde också nära inpå beställning - trots sommartid. Lätt att ha kontakt med och följde upp att allt var till belåtenhet. Rekommenderas.
Pierre Lavaine
Pierre Lavaine
2023-07-25
Gabriel och Olof installerade växelriktare och batterilager i 2 etapper. Det blev riktigt rent och snyggt! Dessutom är de jättetrevliga, ställer och svarar på frågor så att man som kund får det bästa utfallet av jobbet. Så nästa blir byte av elcentral.
oliver boström
oliver boström
2023-07-13
Tomas Rosenholm
Tomas Rosenholm
2023-07-13
Väldigt nöjd med installationen.
Harald Eide
Harald Eide
2023-07-04
Extremt proffsig och inte minst trevlig. Samtidigt är det inte fel när det är närinstallerat och jag kan bara ge mina starkaste rekommendationer.
Jonatan Wadman
Jonatan Wadman
2023-06-28
Jättefin hjälp med inkoppling av luftvärmepump. Tydlig och bra information. kan rekommenderas.
Anders Nilsson Wilcken
Anders Nilsson Wilcken
2023-06-22
Installation av solel, energilager samt laddare för elbil. Fint utfört arbete