Finns det dolda brandfaror i dina väggar?

jun 11, 2024

De flesta vet att det är osäkert att använda slitna förlängningssladdar och att lämna brinnande ljus utan uppsikt, ändå inträffar över 20 000 husbränder i Sverige varje år, vilket leder till dödsfall och orsakar skador i miljardbelopp. Några av de största orsakerna till husbränder har ingenting med användarfel att göra, utan handlar om brandfaror som är dolda i dina väggar. Var uppmärksam på tecken på problem med dina elektriska ledningar och få dem åtgärdade omedelbart för att förhindra att ditt hem och din familj utsätts för risker.

Varningssignaler för elektriska faror

  • Säkringar eller brytare som slås ut kontinuerligt.
  • Elektriska apparater som ger lätta elektriska stötar.
  • En ihållande bränd lukt kommer från en specifik apparat eller ett rum i ditt hem.
  • Kontakter som lätt faller ur uttagen.
  • Lampor som blinkar.
  • Uttag som ofta gnistrar när du kopplar in apparater.
  • Strömbrytare som känns varma vid beröring.
  • Ledningar som har gnagts på av gnagare eller insekter.
  • Ditt hem har blivit översvämmat eller fått vattenskador på andra sätt.

Det bästa sättet att hantera en möjlig elektrisk fara är att låta en elektriker komma och titta på dina ledningar. Här är de fyra främsta brandfarorna som kan lura bakom dina väggar och orsaka dessa problem.

Gamla ledningar

Elektriska ledningar är endast avsedda att hålla i 40 till 50 år. Om du precis har flyttat in i ett nytt hem är detta inte ett stort bekymmer, men om du bor i ett äldre hem så kan det vara värt att ta reda på hur gamla ledningarna är.

Att byta ut ledningarna är något som en elektriker bedömer från fall till fall. Låt en elektriker från DH-Elkoncept undersöka ditt hem så att han kan rekommendera den bästa åtgärden för att få dina elledningar att uppfylla dagens standarder.

Aluminiumledningar

Gamla ledningar är inte bara en brandrisk på grund av låga amperkapaciteter; de kan också innehålla aluminiumledningar. Detta var det föredragna materialet på 60- och 70-talet, men vi vet nu att aluminium oxiderar och korroderar snabbare än moderna kopparledningar. Du kan kontrollera om ordet “aluminium” är präglat på några synliga delar av ledningarna för att upptäcka om du har denna brandfara dold i dina väggar. Kontakta en certifierad elektriker som kan utföra en grundlig kontroll.

Lösa uttag

Har du några uttag i ditt hem som har svårt att hålla fast kontakter? Om stickproppen lätt faller ut har bladen inuti eluttaget blivit lösa. Detta är inte bara störigt, utan den lösa anslutningen kan generera mycket värme och starta en brand.

Det bästa rådet här är att byta ut uttaget så snart du märker att elapparater lätt lossnar.

Bågfelsdetektering

Om du någonsin har sett en gnista flyga från ett eluttag har du just bevittnat ett bågfel.

Det skrämmande är att dolda bågfel är nästan omöjliga att upptäcka tills de startar en brand. Lyckligtvis kan du förhindra detta genom att uppgradera ditt säkringsskåp till en bågfelsbrytare, eller AFCI som känner av onormala elektriska gnistor och stänger av kretsen innan den överhettas.

DH Elkoncept AB
DH Elkoncept AB
24 Google recensioner
Joel Göransson
Joel Göransson
2023-12-13
Jobbar som projektledare inom solenergi. Samarbetar en del med DH. Väldigt duktiga installatörer, lösningsorienterade, professionella. Ännu inte stött på något som DH inte löser! Grymma killar!
Patrick Flygare
Patrick Flygare
2023-12-12
Vi anlitade Olof på DH El koncept och vi är jättenöjda med deras service och kunskap, dom kom med förslag och lösningar, har bara gott och säga om detta företag
Henrik Nyman
Henrik Nyman
2023-10-26
Olof är en duktig elektriker, intresserad, kunnig och pedagogisk. Snygg installation av el till luft/vattenvärmepump, fläkt i kök samt tidsstyrning med plejd av pump till vvc. Hoppas få kunna anlita fler gånger.
Karin Hallgren
Karin Hallgren
2023-08-25
Gabriel gjorde installation av batterilager på ett proffsigt och bra sätt. Installationen skedde också nära inpå beställning - trots sommartid. Lätt att ha kontakt med och följde upp att allt var till belåtenhet. Rekommenderas.
Pierre Lavaine
Pierre Lavaine
2023-07-25
Gabriel och Olof installerade växelriktare och batterilager i 2 etapper. Det blev riktigt rent och snyggt! Dessutom är de jättetrevliga, ställer och svarar på frågor så att man som kund får det bästa utfallet av jobbet. Så nästa blir byte av elcentral.
oliver boström
oliver boström
2023-07-13
Tomas Rosenholm
Tomas Rosenholm
2023-07-13
Väldigt nöjd med installationen.
Harald Eide
Harald Eide
2023-07-04
Extremt proffsig och inte minst trevlig. Samtidigt är det inte fel när det är närinstallerat och jag kan bara ge mina starkaste rekommendationer.
Jonatan Wadman
Jonatan Wadman
2023-06-28
Jättefin hjälp med inkoppling av luftvärmepump. Tydlig och bra information. kan rekommenderas.
Anders Nilsson Wilcken
Anders Nilsson Wilcken
2023-06-22
Installation av solel, energilager samt laddare för elbil. Fint utfört arbete