Det är krav nya anläggningar att installera jordfelsbrytare för utsatta delar. På äldre befintliga elsystem är det inte ett krav, men starkt rekommenderat.